Blockchain Và Đầu Tư ICOs Căn Bản

250.000

Hiện nay, thuật ngữ Blockchain đã trở thành từ khóa tìm kiếm phổ biến tại Việt Nam. Tuy nhiên hầu hết các tài liệu là nước ngoài gây khó khăn cho độc giả trong việc tiếp cận. Vì sự phát triển của Blockchain Việt Nam và với mục tiêu chia sẻ kiến thức với cộng đồng, trang bị kiến thức cho các nhà đầu tư trẻ trong thị trường tiền tệ số, Satoshi Hunters And Rocking Experts phối hợp với Nhà xuất bản Thanh Niên xuất bản lien kết với nhà sách trithuctrebooks xuất bản cuốn sách mang tên “Blockchain và đầu tư ICOs căn bản”. Hi vọng cuốn sách sẽ giúp bạn phần nào hiểu biết về Blockchain!

 

Liên hệ
Danh mục: