Giải Mã Video Marketing

139.000

uốn sách: “Giải mã Video Marketing” phù với nhiều đối tượng như:

– Giám đốc doanh nghiệp, Giám đốc kinh doanh, Giám đốc marketing

– Nhân viên bán hàng, nhân viên marketing, nhân viên SEO

– Quản trị viên quảng cáo Facebook, Google, Zalo

– Người làm youtube partner

– Nhà báo, phóng viên, biên tập viên, quay phim, dựng phim

– Nhân viên thiết kế, IT, Photographer, các bạn đam mê về video

Cuốn sách Giải Mã Video Marketing giúp bạn:

– Hiểu bản chất video marketing là gì

– Giúp bạn triển khai các dạng Video Marketing từ viết kịch bản tới hoàn thiện sản phẩm

– Giúp bạn sử dụng thành thạo phần mềm thu âm, phần mềm dựng phim

– Giúp bạn hiểu về cách thức quảng bá sản phẩm video

 

Danh mục: