La Bàn Khởi Nghiệp

68.000

Khởi nghiệp là bắt đầu một sự nghiệp, tạo dựng nên một cơ đồ với đích đến là đạt được thành công trên con đường mình chọn. Đó thực sự là một chặng hành trình dài và khó khăn mà bất cứ doanh nhân nào cũng phải trải qua. Vì vậy, “La bàn khởi nghiệp” sẽ là kim chỉ nam hỗ trợ đắc lực cho các doanh nhân trẻ thêm tự tin khi bước vào chốn thương trường. Quyển sách khéo léo kết hợp giữa lý luận kinh doanh gắn kết với việc phân tích thương trường đầy tin cậy, đồng thời kèm theo những luận cứ chặt chẽ nhằm làm rõ bản chất của kinh doanh; cũng như nhấn mạnh các tố chất cần thiết mà một nhà khởi nghiệp cần phải có để thành công

 

Danh mục: