Tạp chí Cách Mạng Công Nghệ 4.0

36.000

Cách mạng 4.0 đang tiến triển theo một hàm số mũ chứ không phải là tốc độ tuyến tính. Vì thế, chỉ cần 1 giây trôi qua, công nghệ mà chúng ta biết đã có thể
trở thành quá khứ.

– Với giá trị cốt lõi là Chất lượng – Uy tín – Tốc độ, tạp chí cam kết mang lại cho độc giả những thông tin mới nhất, cập nhật nhất liên quan tới cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 trên thế giới.

 

Liên hệ
Danh mục: