TẠP CHÍ GRAPHICS 2 – DRAW THE LINES

119.000

Có gì hot trong GRAPHICS No.2 – DRAW THE LINES ?
►Gradients – “Lên voi” nhanh như gió, “xuống chó” dễ như chơi
►Line Art – Vẽ cả thế giới chỉ bằng một đường kẻ
►DRAP Agency – Những đường kẻ sáng tạo
►Leading lines – Đường dẫn trong nhiếp ảnh”