TẠP CHÍ GRAPHICS 3 – DEFINE THE SHAPES

169.000

Đây là số đặc biệt thứ 3 của Graphics, với 150 trang giấy, đọc giả sẽ được trải nghiệm rất nhiều các kiến thức thú vị liên quan đến các chủ đề xoay quanh hình dạng (shape) trong thiết kế. Sau dot (điểm) và line (đường) thì hình (shape) là thứ được tạo ra tiếp theo. Hình là một phần tử tối quan trọng trong thiết kế, là một trong những nguyên liệu chính giúp bạn hình thành tác phẩm của mình. Trải dài từ sự cấu thành của hình, ứng dụng thực tế trong minh hoạ hay thiết kế nhận diện thương hiệu, số Graphics thứ 3 sẽ giúp bạn có thêm nhiều trải nghiệm mới.

 

Liên hệ
Danh mục: