Thiết Kế Cho Người Mới Bắt Đầu

128.000 96.000

Sẽ không có quá nhiều những kiến thức liên quan đến lịch sử thiết kế, cuốn sách Thiết Kế Cho Người Mới Bắt Đầu sẽ chỉ tập trung vào việc giúp bạn nắm bắt và ứng dụng những nền tảng quan trong nhất trong thiết kế đồ họa.

Rất nhiều kiến thức về thiết kế sẽ được chứa đựng trong cuốn sách Thiết Kế Cho Người Mới Bắt Đầu. Trithuctrebooks hi vọng nó sẽ giúp ích được cho bạn, trong cuộc sống.

 

Danh mục: