Khéo léo khôn ngoan gặp toàn chuyện tốt

60.000 45.000

Lời nói là thứ để chúng ta chạm đến trái tim nhau, làm việc cùng nhau, bảo vệ chính mình, tác động đến người khác,… Nhưng không biết cách nói ta có thể tự gây rắc rối cho mình, tự mình hại mình. Cũng tệ không kém nếu ta không nói gì, vì như thế là ta đã bỏ phí mất một điều tuyệt vời được ban tặng.

Trừ khi bạn muốn sống một mình, muốn tự loại mình khỏi mọi mối quan hệ, nếu không bạn nhất định nên biết ăn nói, và còn phải nói sao cho khéo léo khôn ngoan nữa.

Khôn ngoan là gì? Biết lúc nào nên nói gì, nói ra sao. Lúc cần khen ngợi thì khen ngợi, khi phải thẳng thắn thì rõ ràng chắc chắn.