Bão ngầm

96.000 72.000

Lấy chất liệu là chính những gì đã trải qua, đã cảm nhận trong hiện thực cuộc đấu tranh sinh tử với tội phạm, tác phẩm phản ánh chân thực những hành trình lần tìm ra các sào huyệt ma túy, chui sâu leo cao trong các đường dây, tổ chức tội phạm… của người lính, tại trại sáng tác tiểu thuyết, truyện và kí về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” năm 2015, kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân, Đào Trung Hiếu đã hoàn thành tiểu thuyết mang tên Bão ngầm.