Minh Mạng Mật Chỉ

129.000

Đây là câu chuyện về hành trình đi tìm kho báu của vua Minh Mạng. Có nhiều truyền thuyết về kho báu của vua Minh Mạng. Tuy chưa ai có thể tiếp cận kho báu đó nhưng nó là có THẬT, chỉ có điều được bảo mật với một cơ chế vô cùng phức tạp và được tô vẽ lên bằng nhiều yếu tố huyền ảo. Thực thực – ảo ảo đan xen khiến cho câu chuyện về kho báu càng trở nên hấp dẫn.

 

Liên hệ
Danh mục: