NGUYỄN TRÃI QUỐC ÂM TỪ ĐIỂN

199.000

– Cuốn từ điển đầu tiên về tiếng Việt cổ thế kỷ XV qua Quốc âm thi tập.
– Cuốn từ điển tác gia đầu tiên về Nguyễn Trãi.
– Cuốn sách được biên soạn liên phương pháp: văn tự học + văn bản học + ngữ âm học lịch sử + từ vựng học lịch sử + từ nguyên học + từ chương học.
– Cuốn sách thử nghiệm đầu tiên cho việc mở rộng cấu trúc vi mô (tức cấu trúc của mục từ) trong từ điển học. Tức là một mục từ chứa đựng nhiều nội dung thông tin khác nhau: như nguồn gốc và lịch sử phát triển của từ đó (thuộc từ nguyên học), so sánh với các ngôn ngữ khác (tiếng Hán, Mường, Tày, Rục, Khmer…), phê phán văn tự học, cung cấp thông tin giám thưởng (lịch sử tiếp nhận), đồng nghĩa- trái nghĩa, phong cách tu từ…
– Cuốn sách gồm hơn 2500 mục từ với số lượng âm tiết khảo sát là hơn 12000 lượt âm tiết.
– Cuốn từ điển này đồng thời là từ điển văn hóa, trong đó có nhiều mục từ về phong tục tập quán cổ (hiện đã mất), ví dụ: lễ xua na, thần na, chong đèn chực tuổi, thái cầu, đốt trúc, lễ đẩy xe,…
Người yêu tiếng Việt cũng tìm thấy những ngôn từ cổ kính, nhưng tráng lệ. Còn người yêu văn chương có thể tìm được những tứ thơ hay.

 

 

Liên hệ